სტრუქტურა

დამტკიცებულია
შ.პ.ს. ,,საფეხბურთო კლუბი რუსთავის“
დირექტორის ბადრი მაჭავარიანის მიერ
თარიღი: 10.10.2017