პერსონალი

ექიმი – ლევან გოგნიაშვილი

ფიზიოთერაპევტი – გიგა ჩიხლაძე