მწვრთნელები

15-21 ასაკობრივ კატეგორიაში უფროსი გუნდის მწვრთნელი- არმაზ ჯელაძე

15-21 ასაკობრივ კატეგორიაში უმცროსი გუნდის მწვრთნელი – გივი ნიკურაძე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-14 ასაკობრივ კატეგორიაში უფროსი გუნდის მწვრთნელი- ამირანი გოგოინავა

10-14 ასაკობრივ კატეგორიაში უმცროსი გუნდის მწვრთნელი – ირაკლი ბუაჩიძე

10 წლამდე გუნდის მწვრთნელი – ამირან ბებია