მენეჯმენტი

                                               დირექტორი – ბადრი მაჭავარიანი                                                                                                                                              

სპოტრული დირექტორი (შეთავსებით – ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითრების პროგრამის ხელმძღვანელი) – ლევან სილაგაძე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსისტი – გიორგი წიკლაური

 

 

 

 

 

 

 

 

შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირთა მეკავშირე ოფიცერი – ლაშა სილაგაძე

გულშემატკივართან მეკავშირე ოფიცერი – მამუკა ყურაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მატჩების მენეჯერი – ავთანდილ გუჯაბიძე

უსაფრთხოების ოფიცერი – ივანე ლეჟავა